Service /   影像服務

婚紗攝影  
$28000/8hr   
場景3個.精修40張.修色照片不限張數給付    
附精美包裝的沖洗照片40張&USB

婚禮紀實   
$16000/5hr. 24000/8hr. 32000/12hr    
修色照片不限張數給付  超時2000/hr 
附精美包裝的沖洗照片40張&USB.

私寫真
$14000/3hr  
場景2個.精修20張.修色照片不限張數給付
附沖洗照片20張

寵物攝影
$8000/2hr      
場景2-3個.精修20張.毛孩子兩位.不限入鏡人數   
 修色照片不限張數給付   
 附精美包裝的沖洗照片20張.

活動紀實
$2000/hr 服務價格及呈現依據內容而有所調整